Realisatie terpen nabij

De aanleg van nieuwe terpen in Nederland biedt niet alleen een oplossing voor wateroverlast nu en in de toekomst, het is ook slim omgaan met de toch al schaarse ruimte in Nederland. Én door de terpen te bouwen met baggerspecie zijn minder nieuwe depots nodig. Kortom drie uitdagingen, één oplossing!. Er zijn al diverse initiatieven om nieuwe terpen te realiseren. Met de uitgave van het boekwerk ‘Nieuwe terpen … van baggerspecie!’ draagt het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat (WINN) het concept nu over aan de markt. ‘Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren samen met diverse marktpartijen, burgers en overheden hebben bereikt. Wat begon als een gek idee – het bouwen van terpen met baggerspecie – is nu een geaccepteerd fenomeen.
Door onder andere een zeer succesvolle ideeëncompetitie en praktijkonderzoek op een jonge terp in de Klompenwaard, geniet het concept volop bekendheid. Dat het concept kansrijk is, blijkt inmiddels ook uit de vele initiatieven die er zijn om nieuwe terpen te realiseren in o.a. de Gendtse Waard, Zeeland en op diverse plekken in de provincie Groningen.  Terpen staan ook als volwaardige optie in het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit. De kansen voor nieuwe terpen zijn daarmee ook juridisch gezien aanzienlijk verruimd’, aldus Alan Hoekstra, projectleider van WINN. Het boek Nieuwe terpen… van baggerspecie! bevat ook een CD-ROM met daarop de belangrijkste onderzoeksrapporten en andere interessante wetenswaardigheden.

Leave a Reply