Praktijkondersteuners in waterschap GGZ

De taakomschrijving van de POH-GGZ is ontstaan aan de hand van visiedocumenten over de functie praktijkondersteuner ggz. Hoe dit in de praktijk gaat is nog niet heel tastbaar. Tot op heden zijn er alleen gegevens gemeten aan de hand van een enquête die is verspreid onder POH-GGZ ers. Hieruit is gebleken dat 75 praktijkondersteuners die in het begin van 2010 werkzaam waren hun eigen werkzaamheden globaal hebben ingeschat. De meest voorkomende activiteiten bleken verhelderen probleem, signaleren probleem en kortdurend behandelen. Daarentegen heeft een echte registratie van de werkzaamheden nog niet plaatsgevonden. Toch zijn deze gegevens wel degelijk gewenst om bij te houden. De functie POH GGZ is op een redelijk ruime manier omschreven. Inzicht in de positie van een praktijkondersteuner levert leermomenten op voor anderen en kan bijdragen aan een betere en specifiekere definitie van het beroep praktijkondersteuner huisartsenzorg – geestelijke gezondheidszorg. Met name voor studenten kan dit van belang zijn, op deze manier kan de opleiding eventueel gerichter vorm worden gegeven. Verder zal een specifiekere definitie van de functie POH GGZ ook van nut zijn voor huisartsen, wanneer deze overwegen om een praktijkondersteuner in dienst te nemen. Als laatste zal een betere invulling van het beroep praktijkondersteuner interessant zijn voor de overheid wanneer deze eerstelijns-ggz gestalte wil geven in de toekomst.

Leave a Reply